Login

Registreer

Mit ihrer Registrierung akzeptieren sie unsere AGB's und Datenschutzerklärung.

Eigen productie

Eigen productie

Als metaalbewerkingsatelier vervaardigen wij producten naar uw wensen.

handwerkskarte

 

 

Schutzgeländer
Rollwagen für Holzplatten
Anfahrschutz
Pfeilerschutz
Balkongeländer
Rollwagen f. Unterlagen
Außentreppe
Tisch f. Ladegeräte
Maschinenschutz
Außentreppe
Außentreppe
Treppe mit Podest 2021
Treppe mit Podest 2021

 

 

eu flaggen2

hinweis

Wanneer is CE-markering verplicht?

Er bestaat alleen een etiketteringsplicht als uw product onderhevig is aan overeenkomstige EU-regelgeving die CE-markering vereist.

Op sommige producten zijn meerdere EU-regels tegelijk van toepassing. Voordat u de CE-markering op uw product aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat het aan alle relevante eisen voldoet. Producten waarvoor geen regelgeving van toepassing is of waarvoor geen etikettering vereist is, mogen niet worden geëtiketteerd. (Bron: YourEurope)

Overzicht CE-richtlijnen - classificatie (bron: CE-Teichen.de)

Laagspanningsrichtlijn voor elektrische apparatuur: 2014/35 / EU
Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen: 90/385 / EEG
Richtlijn drukapparatuur: 2014/68 / EU
drukvaten van eenvoudige vorm: 2014/29 / EU
Speelgoedveiligheid: 2009/48 / EG
Bouwproducten: VO (EU) 305/2011
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): 2014/30 / EU
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): 89/686 / EEG (vanaf 21 april 2018: VO (EU) 2016/425)
Milieuvriendelijk ontwerp van energieverbruikende producten: 2005/32 / EG
Medische hulpmiddelen: 93/42 / EEG
Liften: 2014/34 / EU
Machines: 2006/42 / EG

Machinerichtlijn hier inclusief de zogenaamde buitenrichtlijn (geluidsbescherming).
De twee bovenstaande richtlijnen behoren ook tot dit complex
Liften en
Kabelbanen.
Om uw werk gemakkelijker te maken, vindt u hier een bestand met veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap (EN 62841).
Elektrische apparaten zijn onderworpen aan de volgende richtlijnen:
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (EMC)
Laagspanningsrichtlijn (vaak LVD genoemd)
RED (RTTE) radiosystemen en telecommunicatie-eindapparatuur
RoHS-stoffenverboden (nu met verplichte CE-markering!)
AEEA afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (geen CE, maar dit vuilnisbaklabel!)
De ErP / Eco-Design-richtlijn (Eco-Design) is grondig herzien en verwijst naar tal van toepasselijke voorschriften
Om uw werk gemakkelijker te maken, is hier een bestand met veiligheidsinformatie voor huishoudelijke apparaten (EN 60335).
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Veiligheid van speelgoed en een lange tekst over de CE-markering van speelgoed
Bouwproducten: Bouwproductenverordening

Richtlijn drukapparatuur, de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm bestrijkt een iets ander gebied dan de richtlijn drukapparatuur en de richtlijn draagbare drukapparatuur.
Apparaten in explosiegevaarlijke zones (EX-beveiliging / ATEX)
Medische hulpmiddelen en hun accessoires, evenals met betrekking tot de twee richtlijnen

In-vitrodiagnostiek
Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

De volgende richtlijnen worden zelden gebruikt:

Pleziervaartuig
Er zijn maar weinig meettoestellen die onder deze richtlijn vallen, die veel eerdere kalibratiespecificaties vervangt
Explosieven voor civiele doeleinden
Energie-efficiëntie van de warmwaterketel
Energie-efficiëntie van gastoestellen
Pyrotechnische materialen (vuurwerk)
Niet-automatische weeginstrumenten
exotisch maar nog steeds CE voor kunstmestproducten

Er zijn andere richtlijnen op dit gebied, maar deze voorzien niet in CE-markering. Dit zijn bijvoorbeeld de richtlijnen voor

Hogesnelheidsspoorwegsystemen
Scheepsuitrusting (symboolstuurwiel)

Houd er rekening mee dat de productveiligheidsrichtlijn altijd van toepassing is.

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
© 2010 N. Baumann Industriemontagen. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper